Skip to Content

Monthly Archives: september 2019

Lediga tider v.40

Börja veckan på bästa sätt!

Vi erbjuder allt från träningsprogram &-upplägg, personlig träning, massage, kostrådgivning, mental träning till helhetsupplägg där du får allt från träningsschema, -upplägg, -program & coaching. Boka direkt via resp. länk nedan

Boka tid i Falun (bild 1)

Boka tid i Torshälla (bild 2)

0 0 Continue Reading →

Lediga tider v. 39

Lediga tider denna veckan i Falun och även våra första tillgängliga tider i Torshälla!
Du bokar din tid via länkarna nedan

Falun

Torshälla

Training Season erbjuder allt från träningsprogram &-upplägg, personlig träning, massage, kostrådgivning, mental träning till helhetsupplägg där du får allt från träningsschema, -upplägg, -program & coaching.

0 0 Continue Reading →

Vi öppnar på ny ort!

Den 1 oktober slår vi upp dörrarna på en ny ort där vi kommer att erbjuda olika massagebehandlingar och spabehandlingar. Här kommer du kunna möta vår fantastiska terapeut Elina Gustavsson.

Du kan redan nu boka din behandling via länken här.
Via länken kan du även se alla de behandlingar vi kommer att erbjuda i den nya lokalen.

0 0 Continue Reading →

Lediga tider v.38

Vi erbjuder allt från träningsprogram &-upplägg, personlig träning, massage, kostrådgivning, mental träning till helhetsupplägg där du får allt från träningsschema, -upplägg, -program & coaching. Boka direkt via länken här

0 0 Continue Reading →

Skillnaden på ambition och målsättning

När man pratar om träning är det många som slänger sig med att man har en ambition eller målsättning med sin träning. Men för oss på Training Season är det två olika saker och innebär också en skillnad i hur vi arbetar.

Ambition är när en klient vill uppnå något eller skapa något men inte har en direkt tidsram för det. Exempel. Vill bli starkare för att klara av vardagen. Träna 3 gånger per vecka.
En ambition är mer mjuk och handlar oftare mer om att skapa något för en längre tidsperiod eller att förbättra en livs- eller hälsostatus. Det har inte alltid en bestämd tidsram och kan vara svårare att definiera när det är uppnått.

Mätsättning är när en klient har ett konkret mål och nästan allltid en tidsram knutet till målet. Exempel. Genomföra en svensk klassiker 2020. Lyfta 100kg i knäböj före årsskiftet.
En målsättning är konkret på det sättet att det är något exakt man ska göra/genomföra/uppnå under en viss tid eller innan en viss tidpunkt.

När vi jobbar med en klient så är vi noga med att få klart för både oss i tränarteamet och med klienten, vilket det är vi jobbar med. Målsättning eller ambition.
Jobbar vi med en målsättning är där vissa saker vi som tränarteam och klient kan vara mer strikta kring. Hårdare träningsperioder. Tydligt fokus inom träningen för att verkligen ha det riktat att du som klient ska vara som bäst vid en exakt tidpunkt.
Jobbar vi med ambition är det viktig att skapa referenspunkter för att veta vilken utveckling det är vi gör. Träningen i sig kan vara mindre strikt då vi oftast jobbar mot en längre tidsperiod och inte har en bortre gräns som vi tränar för.

Anledningen till att det är viktigt att veta för både oss och dig som klient är just för upplägg och tidsramar. Om du tränar för att bättre klara av din vardag måste träningen anpassas efterhand som din vardag förändras och du blir bättre. Tränar du för att springa ett marathon augusti 2020 måste vi träna så att du både har uthålligheten och styrkan på alla plan som krävs för att du ska klara av det till det givna datumet.
Fundera därför alltid på vad det är du tränar för eller mot och om det är en målsättning eller ambition

0 0 Continue Reading →

Lediga tider v.37

Vi på Training Season erbjuder allt från träningsprogram &-upplägg, personlig träning, massage, kostrådgivning, mental träning till helhetsupplägg där du får allt från träningsschema, -upplägg, -program & coaching. Boka direkt via länken här

0 0 Continue Reading →

Utvärdering & planering varje måndag

Varje måndag sätter sig våra tränarteam ner och går igenom hur träningen sett ut för våra klienter den gånga veckan.
All träning utvärderas och eventuella korrigeringar görs i träningsplanen så att belastningen inte blir för hög eller för låg, men också så att den ligger på en sådan nivå som är utvecklande för den träningsfas en klient är i just nu.

Våra klienter får all sin träning via appen där dem enkelt kan följa vad det är dem ska göra för varje pass. Efter varje pass gör dem en bedömning om hur dem upplevde passet. Själva resultatet för varje övning, pass och klientens bedömning vägs ihop och bildar en belastningsbedömning enligt bilden nedan.

Det är utefter denna bedömning våra tränarteam sedan utvärderar om träningen varit på den nivå man tänkt sig och hur klienten ligger till gentemot sina målsättningar och tidsplan.
Utefter den utvärderingen anpassar teamen sedan träningen om det behövs för att bättre ligga i fas med både tidsplan och målsättning.
Efter mötet får klienterna alltid en kommentar från sin coach där man pratar om vad man kommit fram till, hur klienten mår för att se att de anpassningar man ev. gjort funkar.

Det är via detta noggranna arbete vi alltid kan se till att våra klienter får det som behövs, oavsett om det är mer styrka, uthållighet, mentalträning, kost eller återhämtning.

0 0 Continue Reading →

Lediga tider v.36

Än har vi tider kvar denna veckan för både träning och massage

Vi erbjuder allt från träningsprogram &-upplägg, personlig träning, massage, kostrådgivning, mental träning till helhetsupplägg där du får allt från träningsschema, -upplägg, -program & coaching. Boka direkt via länken nedan

http://trainingseason.bokadirekt.se

0 0 Continue Reading →