När vi tränar, oavsett om det är styrka eller uthållighet, så är det många som vill mycket. Lyfta tyngre, öka repetionerna, körs fler intervaller. Men alla dessa är beroende av en sak för utvecklingen. Vilan mellan seten

Om vi tar maxstyrka som exempel. När vi tränar maxstyrka, tränar vi våra snabbast och absolut starkaste muskelfiber. Dessa muskelfibrer kan skapa mycket kraft/styrka under en väldigt kort tid. Deras svaghet däremot är återhämtningen. Dessa muskelfibrer behöver längre tid på sig att återhämta sig. Desto tyngre man lyft, desto längre återhämtning. Så om du lyfter det du klarar av maximalt en gång, även kallat repetition maximum (rm1), kan du behöva vila upp till 5min för att fibrerna ska vara redo för ett nytt lyft.

Så vad händer om vi inte vilar tillräckligt?

Om vi fortsätter på exemplet ovan så skulle en för kort vila innebära att vi inte kommer klara nästa lyft lika väl. Beroende på din återhämtning kan nästa lyft bli allt från lite längre i tid att genomföra till att du inte orkar lyfta det alls. Det du egentligen har gjort är att ”tvinga” andra typer av muskelfibrer att kompensera för den minskade kraft. Du har alltså börjat träna andra muskelfibrer på ett sätt du inte ville med den träning du försöker genomföra.

Det är även lika när det kommer till intervaller. Som grundregel kan man säga att vilan i intervaller bör vara dubbelt så lång gentemot arbetet. T.ex. 20sek arbete, 40sek vila. Desto mindre detta förhållandet blir desto mer mjölksyra riskerar du att samla på dig under träningen. Och desto mer kommer du att börja träna en annan effekt.

Vilan är alltså A & O när det kommer till träningen inom olika träningseffekter.