När screen322x572vi kör intervaller är vi oftast ute efter att förbättra vår uthållighet, vår kondition. Men hur intervallerna ser ut kan variera och med variationen kommer olika effekter. Vissa former som t.ex. HIIT, high intensity interval training, är intervaller som ska göras så nära sin maximala förmåga som möjligt. Det kan jämföras med tröskelintervaller som oftast är längre med på en nivå runt ens mjölksyratröskel, den punkt där vi inte kan tillföra kroppen tillräckligt med syre.
Men när ska vi köra vilken typ av intervall och vad är det som bestämmer det?
En grupp forskare undersökte nyligen detta och utgick då ifrån HRV, heart rate variability, pulsvariationer. Genom att titta på pulsvariationer och utefter dem bestämma vilken intervallform som var bäst passad för dagen fick två grupper genomföra en 8 veckors träningsperiod. Intressant nog kunde man se att experimentgruppen förbättrade sitt resultat på 3000m mer än kontrollgruppen.

Så genom att kontrollera din puls kan du bättre se vilken intervallform din kropp bäst kommer att kunna ta åt sig.

Training Season