När stora tävlingar som OS syns i två blir får vi alla höra saker som ”se hur hälsosamma dessa idrottarna är”. Men är dem verkligen det?

När jag kör min föreläsning back to basics säger jag alltid att det är vår hälsa som tar oss till alla platser i världen, i livet, får oss att klara av vår vardag. Hälsan är något vi kan påverka genom våra val inom träning, kost och vila. Den står aldrig still utan är alltid en rörelse. Är prestation det samma?
Prestation för mig är förmågan att kunna prestera/pressa sin kropp till ett så högt/bra/snabbt resultat som möjligt. Snabbast, starkast, störst, bäst.

Som bäst skulle jag vilja säga att hälsa och prestation är vänner med en otrolig hatkärlek. Varför? Jo för att hälsa strävar vi alla efter. Du kan ta dig igenom ett tävling genom att bara göra det du vill på en behaglig nivå. Prestation är däremot behöver inte, och är långt ifrån alltid, behagligt. En av många skillnader dessa två emellan.
Hälsa är en grundsten för prestation. Utan hälsa kan vi inte göra något. Men utan prestation kan vi än göra nästan allt i världen. Prestation kan ibland till och med försämra vår hälsa. Du har säkert hört om idrottare som spelat och ställt upp fastän dem är skadade eller småsjuka. Det är inte hälsosamt.
Likadant är det med vissa idrotter där man ska vara specialiserad, utvecklad och anpassad till enbart en sak att ens vardag påverkas av det. Har träffas mer än en bodybuilder som blivit otroligt andfådd att dem fått stanna lite efter dem kommit till toppen av en trappa.

Hälsa och prestation är som bäst vänner. Med hatkärlek. Prestation behöver alltid en viss nivå av hälsa för att existera, men aldrig andra håller runt.