Titta på bilden nedan. Den är tagen från toppen av det högsta hopptornet i Falun. Hade Du vågat ställa dig på ett skidor här och hoppa?

IMG_1080

Om Du aldrig tidigare har hoppat gissar jag att ditt svar är att Du inte skulle våga hoppa. Ändå kan många börja precis såhär. Man bestämmer sig för att man ska göra detta hoppet fastän det både är skrämmande stort och fastän man absolut inte är redo för det.

Men man kan definitivt stå där i slutändan. Men Du måste börja ifrån början. Börja med en utmaning som Du vet du klarar av. När du klarat det höjer Du ribban så högt Du vågar. Jobba sedan för det, träna för det och vips så är Du där. På toppen av den största hoppbacken utan varken rädsla eller oro om Du klarar av det eller utan känslan av att Du inte kan klara det.

Börja från början och jobba Dig igenom varje utmaning längst vägen så är inte toppen, det stora målet lika tufft, lika svårt eller omöjligt att uppnå.

Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid att uppnå