Ett lag är aldrig starkare än sin svagaste länk – ett ganska vanligt uttryck som ofta kan höras speciellt i lagidrotter på olika nivåer. Men hur vet man vilken den svagaste länken är och vad det är den svagaste länken ska träna på ens?

Fler och fler tränare börjar nu se till det individuella för varje spelare i ett lag, att den måste träna mer på det medan en annan på något annat. Men det är inte självklart än till hur man ska komma fram till vad en individ ska träna på.

IMG_1132När vi på Training Season tar oss an den utmaningen gör vi så att vi först analyserar idrotter ner i minsta detalj, identifierar de kritiska momenten i idrotten och sätter det sedan i perspektiv till vilken division ett lag spelar i och deras mål. Utifrån det kan vi se vilka grundkrav som ställs dels för att utföra idrotten men också för att dem ska kunna nå sina mål. När vi det detta kan vi sedan välja rätt tester för de kritiska momenten.
Alla individer får sedan testas och det är här det individuella kommer fram som bäst.

Utifrån resultaten kan vi se hur varje individ ligger till gentemot laget generellt, sin position i laget men också gentemot kraven för sporten och för målet. På detta sätt kan vi se att en aktiv kanske måste träna uthållighet mer medan en annan ska träna mer styrka.

Så för oss finns det inte en svag länk men många länkar i den långa stora länken som blir ett lag. För även den bästa har något den kan bli bättre på

Training Season1