I förra veckan skrev jag om American Medical Associations historiska beslut om att fetma nu blir en sjukdom. Redan då poängterade jag och många andra ut riskerna med det beslutet i form av ökad medicinering och operationer som konsekvens. Trodde man inte på det då kom det i samma veckan en annan artikel om bara stärker ens misstankar.

Doctors perform thousands of unnecessary surgeries

Redan idag, och jag ger mig fan på även i Sverige, sker flertalet operationer som är helt onödiga och om inte högst tveksamma. Nu pratar vi inte bara övervikt utan även ledskador, dåliga höfter, arbetsskador. Men vi pratar även medicinering som helt hade kunnat skippas. I USA är det redan ett faktum. Folk, företag och läkare tjänar pengar på att vi ska ta mediciner och genomgå operationer vi egentligen hade klarat oss utan med ändrade livsvanor. Rent ut sagt rätt kost, träning och vila. Vissa människor drömmar, som i artikeln, går i kras för att någon vill tjäna mer pengar på en. Hur återbetalar man det när sanningen kommer fram?

Jag är för en privatisering av vården. Det kan låta konstigt med tanke på att jag går hårt på USAs sjukvård som till största del är privat. Men det handlar om reglering, lagar och stadgar. Detta sker redan på våra kommunala vårdcentraler här i Sverige. Hur? Någonsin gått till två olika vårdcentraler med samma sjukdom men blivit ordinerad två olika typer av mediciner fastän båda säger att detta är den bästa för just det du har?

Likadant är det med operationer. Två läkare kan rekommendera två helt olika operationer, åtgärder och tillvägagångssätt fastän det är samma sak dem tittar på.

Däremot måste vi släppa på vår övertro till läkare och deras kompetens. Dem, precis som vem som helst, är inte allvetande. Dem har inte alla svar. Våga ifrågasätt varför du ska ha just den medicinen eller varför den operationen är bäst. Finns det alternativa vägar att gå?