Friskare medarbetare presterar bättre!

Med hjälp av vårt förebyggande arbete får du och din personal bättre förutsättningar att vara ett friskt företag.
Genom skräddarsydda upplägg finns möjligheten att kombinera allt från hälsoundersökningar och digital träning till massage och föreläsningar. 

FÖRETAGSAHÄLSANS TEAM BESTÅR AV:

LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKA

HÄLSOCOACH

FYSIOTERAPEUT

PSYKOLOG

BETEENDEVETARE

PERSONLIG TRÄNARE

 Detta ingår:
HÄLSOUNDERSÖKNING – STANDARDLäkarundersökning av hjärta, lungor, buk och lymfkörtelstationer. EKG, blodtryck, vilopuls, perifer syremätning, midjemått, vikt och längd. Blodprover; Blodvärde (Hb), Röda-, vita blodkroppar och blodplättar, Blodsocker (B-glukos), Blodfetter/kolesterol (Totalkolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, Triglycerider) Saltbalans (Natrium, Kalium), Njurfunktion (GFR, kreatinin), Lever (Alat), Kalcium, Vitamin B9 (Folacin), Vitamin B12 (Kobalamin).

HÄLSOCOACHPersonligt samtal efter hälsoundersökning. 

TRÄNINGSAPPInnehåller korta träningsprogram och övningar som är anpassade för ditt företag. Appen kan användas för att följa upp individuella resultat och mål.

 Lite extra:
KONTORSMASSAGE På ert företag eller hos oss på Fysiocenter. 

FÖRELÄSNINGAR Kost, hälsa (mental och fysisk) och träning.Höj ditt företags potential och prestationsförmåga. 

GRUPPTRÄNINGSkräddarsytt efter era önskemål, digitalt eller på plats.

Vid behov: 

PSYKOLOG Organisationshandledning eller personlig utveckling/behandling. 

HÄLSOUNDERSÖKNING – UTÖKAD Samma undersökning och provtagning som i standardundersökningen men med följande tillägg:Lungfunktionstest (PEF), Blodprover; Järnvärde/ inflammationsmarkör (Ferritin), Långtids-blodsocker (Hba1c), Hjärtsviktsmarkör (NTProBNP), Prostataprov (PSA) (för män), Sköldkörtelfunktion (TSH) (för kvinnor) Urinprov för kontroll av spår av blod och protein i urin.

Leave a comment