img_0918Simning. En skonsam träningsform men som kan bli väldigt jobbigt lätt. I simning likt många andra uthållighetsidrotter handlar mycket om att förbättra just sin kondition så att man blir snabbare, uthålligare och speciellt hålla en högre fart samtidigt som man orkar längre. Den stora frågan är hur man ska träna för att nå just dem resultaten.

En studie publicerades nyligen där man samlat andra studiers resultat för att se om en låg träningsvolym med högintensiva intervaller kunde ge de träningsresultat som är nämnda ovan. Intressant nog hittade såg man resultaten av studierna man studerade visade på att man fick förbättrad prestationsförmåga vid en rad olika distanser med dessa intervaller och volym. Dock avslutar man denna studie med att säga att man behöver mer studier som visar på detta resultat innan man kan dra en slutgiltig slutsats. Men tills den är dragen kan vi konstatera att högintesiva intervaller i låg volym kan vara väl värda att genomföra för att förbättra sin prestationsförmåga oavsett distans och målsättning kring, uthållighet och fart

Training Season