FullSizeRenderFokus och att fokusera är något som många har lätt att tappa. Man vet vad man vill men istället för att fokusera på det så hittar man alla problem, hinder och bekymmer som gör att man inte kan nå dit.

Fokusera på att fokusera på det mest centrala i det du vill göra, i det du vill uppnå. Hittar du bara det centrala så och fokuserar på det så brukar ofta lösningarna till alla problemen, hindren och utmaningarna visa sig.

Training Season