Även om vi är duktiga på mycket så kan vi bli bättre.
Vi frågar ofta våra klienter vad dem tycker och hur dem tycker det fungerar för att bättre kunna anpassa och utveckla både deras träning men också det vi levererar för att vi ska nå målen.

Bilden tagen från http://gamingghouls.com/write-for-us/

Bilden tagen från
http://gamingghouls.com/write-for-us/

Idag ställer vi därför samma fråga till DIG!

Vad gör vi bra med vårt bloggande?
Vad skulle Du vilja att vi förändrar?
Vad skulle Du vilja att vi förbättrar?
Saknar Du något?
Är där något Du skulle vilja vi gjorde mer av?

Skriv till oss! Kommentera nedan eller maila oss på info@trainingseason.se

Vi vill bli än bättre tillsammans med Dig!

Training Season1