Redan från första dagen då vi sitter i skolbänken får vi lära en massa saker, sanningar om historien, matematik, fysik, kemi, biologi. Allt där det ena alltid blir det andra. Kunskap och sanningar som vi alla tar för givet och utan tvivel. Men desto äldre vi blir och desto djupare vi studerar vissa ämnen desto mer inser vi att vissa kunskaper och sanningar ifrågasätts.

Träningsvärlden är fylld med sanningar. Sanningar där en sanning kan motsäga en annan sanning. Kunskaper som säger emot varandra. Men också kunskap och sanningar som funnits så länge att när ny kunskap säger att det gamla är fel så blir det ändå det nya som är fel, för det gamla hade ju rätt från början.

IMG_1238Det är aldrig lätt att behöva ta in ny kunskap om ett ämne man kände sig tvärsäker i. Ämnen som man studerat i flera år och som sedan kastas åt sidan då saker och ting förändras.
Träningsvärlden är som sagt fylld med sådana sanningar och kunskaper och det viktigaste enligt mig är att man alltid, ALLTID, vågar ifrågasätta både den nya kunskaper och sanningen men också sin egen. Speciellt sin egen. Framförallt sin egen. Ofta kan jag uppleva att många inte vill ha sin kunskap ifrågasatt för det är enklare att veta att det är som man lärt sig. Men det är inte kunskapens eller sanningens väg. Den är fylld med tvivel, tveksamheter och ifrågasättande. Det är det som driver oss framåt i vår kunskap och sanningar.

Ta din kunskap och dina sanningar för vad dem är men var öppen och redo att ifrågasätta både dem och det nya som kommer att komma för att skapa din nya kunskap och sanningar.

Niclas Mårtensson1