Företagshälsan
Enligt avtal

Started on 19 April, 2021

I samarbete med Lugnets Fysiocenter erbjuder vi Företagshälsan
Friskare medarbetare presterar bättre! Med hjälp av vårt förebyggande arbete får du och din personal bättre förutsättningar att vara ett friskt företag. Genom skräddarsydda upplägg finns möjligheten att kombinera allt från hälsoundersökningar och digital träning till massage och föreläsningar.

 FYSIOCENTERS TEAM BESTÅR AV:

LÄKARE

PERSONLIG TRÄNARE

HÄLSOCOACH

SJUKSKÖTERSKA

FYSIOTERAPEUT

LASERTERAPEUT

PSYKOLOG

MASSAGETERAPEUT

BETEENDEVETARE

 Detta ingår: 

HÄLSOUNDERSÖKNING – ENKEL Blodtryck, vilopuls, perifer syremätning, midjemått, vikt, längd. Blodsocker (B-glukos). Blodkolesterol (Totalkolesterol). 

HÄLSOCOACH – Personligt samtal efter hälsoundersökning. 

TRÄNINGSAPP – Innehåller korta träningsprogram och övningar som är anpassade för ditt företag. Appen kan användas för att följa upp individuella resultat och mål.

 Lite extra: 

KONTORSMASSAGE På ert företag eller hos oss på Fysiocenter. 

FÖRELÄSNINGAR Kost, hälsa (mental och fysisk) och träning. Höj ditt företags potential och prestationsförmåga. 

GRUPPTRÄNINGSkräddarsytt efter era önskemål, digitalt eller på plats.

 Vid behov: 

PSYKOLOG – Organisationshandledning eller personlig utveckling/behandling. 

FYSIOTERAPEUT – Fysioterapi och undersökning för arbetsrelaterade skador, rehab eller behandling. 

HÄLSOUNDERSÖKNING – STANDARD – Läkarundersökning av hjärta, lungor, buk och lymfkörtelstationer. EKG, blodtryck, vilopuls, perifer syremätning, midjemått, vikt och längd.Blodprover: Blodstatus (Hemoglobin, Röda-, vita blodkroppar, blodplättar, hematokrit och genomsnittlig cellstorlek). Blodsocker (faste-blodsocker). Blodsocker genomsnittligt långtidsvärde (Hba1c). Blodfetter/kolesterol. (Totalkolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, Triglycerider). Saltbalans (Natrium, Kalium). Njure (GFR, Kreatinin). Lever (Alat, Asat). Vitaminer (Folacin B9), (Kobalamin B12). Kalcium (Viktigt mineral och indikator för flera sjukdomstillstånd). 

HÄLSOUNDERSÖKNING – UTÖKAD – Samma undersökning och provtagning som i standardundersökningen men med följande tillägg:Lungfunktionstest (PEF). Blodprover: Järnvärde/ inflammationsmarkör (Ferritin). Hjärtsviktsmarkör (NTProBNP). Sköldkörtelfunktion (TSH). Vitamin D. Prostataprov (PSA) (för män).

Leave a comment