Fys- & uthållighetstränare

Fys- & uthållighetstränare
Enligt avtal

Started on 19 April, 2021 Del av/ Hela säsongen

Ha en fys- & uthållighetstränare på plats under hela eller delar av säsongen. En stark nyckelperson som kan hjälpa till direkt på olika träningstillfällen, ta hand om skadade individer, göra viktiga inspel kring belastning och bedömning för både individ & grupp.

Utefter Gruppens  förutsättningar, ambitioner & målsättningar skapar vi på Training Season personliga träningsprogram & -upplägg för varje individ, anpassat för att både utveckla individen i sig och mot gruppens mål.
Upplägget går enkelt att följa både i själva träningen, upplägget, utvecklingen & progressionen

I tjänsten ingår
– Uppstartssamtal med hela gruppen
– Samtal med varje individ
– Träningsprogram, -schema & -upplägg för hela den avtalade perioden
– Gruppträningspass
– Personligt utformade träningsprogram
– Månadsvis coaching med uppföljning av träningsbelastning & -progression

Träningsprogrammen & -upplägget är personligt utformat efter varje individ samt efter individen och gruppens förutsättningar och träningsmöjligheter så att alla enkelt kan utföra träningen i den träningsmiljö eller gymanläggning man själv tränar på.
Efter varje pass kan individen enkelt lägga in och följa hur träningsbelastningen är och hur progressionen ser ut.
Varje månad får varje individ även samtal med en tränare från Training Season där ev. anpassningar görs för resterande del av upplägget.

Leave a comment