Monica K.

”Niclas kan sin sak, vet hur kroppen är uppbygd.”